Boisko ma wymiary 105m x 68m i nawierzchnię ze sztucznej trawy. Przy boisku znajdują się trybuny na 100 miejsc siedzących dla widzów. Boisko dysponuje sztucznym oświetleniem, które pozwala na prowadzenie rozgrywek również w godzinach wieczornych. Na boisku odbywają się rozgrywki klubowe oraz turnieje.
Informacje i rezerwacja:
tel. 84 677 54 62
tel. 84 677 54 64
tel. 84 677 54 60
e-mail: imprezy@osir.zamosc.pl

½  boiska całe boisko
trening / 1 godz.

100,00 zł

200,00 zł

trening z oświetleniem / 1 godz.

180,00 zł

360,00 zł

trening / 1,5 godz.

150,00 zł

300,00 zł

trening z oświetleniem / 1,5 godz.

270,00 zł

540,00 zł

mecz towarzyski – sparing / 1 godz.

440,00 zł
mecz towarzyski – sparing / 1,5 godz.

660,00 zł
mecz towarzyski – sparing z oświetleniem / 1 godz.

480,00 zł

mecz towarzyski – sparing z oświetleniem / 1,5 godz.

     720,00 zł
mecz ligowy / 1 mecz

     800,00 zł