W pobliżu zalewu znajduje się 5 boisk do piłki nożnej o wymiarach 68m x 150m z murawą z trawy naturalnej. Na obiekcie organizowane są liczne imprezy sportowe i rekreacyjne, pikniki oraz mecze i turnieje piłkarskie.
Informacje i rezerwacja:
tel. 84 677 54 64
tel. 84 677 54 62
tel. 84 677 54 60
e-mail: imprezy@osir.zamosc.pl

mecz piłki nożnej / 1 godz.

260,00 zł

mecz piłki nożnej / 1,5 godz.

390,00 zł

½  boiska całe boisko
trening / 1 godz.

120,00 zł

240,00 zł

trening / 1,5 godz.

180,00 zł

360,00 zł