Zamojski Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” 2018r.

Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć nauki pływania -„Umiem pływać” w 2018r. dla 300 uczniów klas I-III z 5 Szkół Podstawowych z terenu Miasta Zamość. W pierwszej kolejności wybrane zostały dzieci ze szkół nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej w ramach zajęć wychowania fizycznego. Najważniejszą przesłanką do udziału w programie była chęć podjęcia aktywności fizycznej w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania – „ Umiem Pływać”.
Operatorem Zamojskiego Programu Powszechnej Nauki Pływania jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, który posiada doświadczenie w realizacji nauki pływania.
Do głównych założeń Programu należą:
– upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
– nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
– profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad podstawy,
– zapobieganie zjawiskom patologii społecznych , poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
– efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej – Krytej Pływalni OSIR,
– edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
Obecnie w Zamojskim Programie Powszechnej Nauki Pływania – „Umiem Pływać” biorą udział szkoły:
Szkoła Podstawowa Nr. 2,
Szkoła Podstawowa Nr. 3,
Szkoła Podstawowa Nr. 6,
Szkoła Podstawowa Nr. 7,
Szkoła Podstawowa Nr. 8.

 

Głównym celem całego projektu jest zapewnienie uczestnikom możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływackich oraz zachęcenie dzieci do uprawiania dyscypliny sportu jaką jest pływanie, aż po doskonalenie swoich umiejętności w Klubie Sportowym „Orka”. Zajęcia pływackie rozpoczęły się od 12 marca 2018r. i są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów nauki pływania.


Program „Umiem pływać” 2018r. – dofinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki z zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Opr. Robert Sz.
Zdjęcia Joanna O.