Zamojski jesienny Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”

Jesteśmy po pierwszym, pięciogodzinnym cyklu programu nauki pływania – ,,Umiem pływać”. Cieszy nas wysoka frekwencja na zajęciach, za którą dziękujemy rodzicom, opiekunom i dyrekcji szkół,  uczestniczących w Programie. Bez  Państwa zaangażowania nie byłoby tak pozytywnych wyników prowadzonych przez nas zajęć. W dniu 27.09.2018 r.  zostały przeprowadzone sprawdziany na I stopień nauki pływania – RYBKA. Każdy z uczestników wykonywał następujące zadania:1. Wdech-bezdech-wydech w każdej fazie zaznaczenie-łączone 3-5 powtórzeń.2. Wykonanie tzw. ,,meduzy” na piersiach i grzbiecie ( przez 10 sekund ).
Z przyjemnością informujemy, że wszyscy uczestnicy zajęć pozytywnie zdali sprawdzian I stopnia – Rybka. Wyniki świadczą o dobrej pracy naszych instruktorów i zaangażowaniu uczniów.