Zachowaj trzeźwy umysł – sportowe wakacje 2019 – Zapisy!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu zaprasza najmłodszych mieszkańców miasta do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych. W ramach tego projektu w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowane będą zajęcia w następujących dyscyplinach: nauka pływania, gry i zabawy ruchowe, szachy i gry planszowe. Ważnym punktem programu ,,Zachowaj trzeźwy umysł – sportowe wakacje 2019” będą zajęcia wychowawczo-profilaktyczne według programu pn. ,,Unplugged ” oraz wycieczki edukacyjno–poznawcze: Alpaka Rancho w Tarzymiechach, ZOO Zamość, Park Linowy Zamość, Kręgielnia Balaboom Zamość, wycieczka z elementami surwiwalu Bliżów-Guciów.
ADRESACI PROJEKTU
▪ Dzieci i młodzież od 9 do 13 lat z terenu Miasta Zamość.
WARUNKI UCZESTNICTWA
▪ Miejsce zameldowania – Zamość
▪ Deklaracja obecności w całym turnusie
TERMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ
▪ I turnus: 01 – 12.07.2019r.
▪ II turnus: 15 – 26.07.2019r.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
▪ Pierwsze zajęcia (01.07.2019r. – I Turnus, 15.07.2019r. – II Turnus)/ zbiórka w holu głównym Krytej Pływalni OSiR w Zamościu, ul. Zamoyskiego 62A, godz. 9.30.
ZAPISY
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
Dział sportowo-rekreacyjny OSiR pok. 14
tel. 84 677 54 62
Projekt pn. „Zachowaj trzeźwy umysł – sportowe wakacje 2019” dofinansowany ze środków Miasta Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Attachments