XXXI Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (fotorelacja/ wyniki)

Bieg ze względu na swój charakter, oddał hołd Dzieciom Zamojszczyzny, których tragiczny los łączy się z historią naszego regionu. Ideą przewodnią Biegu jest zachowanie pamięci o tragicznych losach Dzieci Zamojszczyzny, a wysiłek jaki uczestnicy włożyli w pokonanie 100 kilometrowej trasy jest formą jej uczczenia. Bieg składał się z czterech etapów, pokonywanych jeden etap dziennie, których łączny dystans wyniósł 100 km. W biegu wzięło udział 118 biegaczy (1 – Irlandia, 1- Niemcy, 2- Słowacja, 7 – Ukraina) supermaratończyków w tym: 20 zawodników na wózkach (2 – Słowacja), 10 na rolkach.

Attachments