OSiR Zamość jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na terenie zewnętrznym OSiR znajdują się wydzielone 2 stanowiska parkingowe. Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla wózków. W holu głównym mieści recepcja z obniżoną ladą oraz zamontowana jest winda, która umożliwia wejście i wyjście z hotelu jak i sali restauracyjnej. Wszystkie obiekty sportowe oraz łazienki przy ul. Królowej Jadwigi 8 są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Obsługa osób niepełnosprawnych w OSiR Zamość

– Osoby niepełnosprawne przybywające do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu obsługiwane są na parterze głównego budynku w Recepcji / ul. Królowej Jadwigi 8.

– W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy pracownik Recepcji przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną.

– Jeśli charakter sprawy, którą chce załatwić osoba niepełnosprawna w OSiR wymaga przemieszczenia się do właściwego pokoju, pracownik Recepcji powiadamia telefoniczne odpowiedzialną osobę.

– Ośrodek Sportu i Rekreacji jest w stanie na prośbę osoby niepełnosprawnej zapewnić oddzielne pomieszczenie do załatwienia sprawy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu dysponuje przeszkolonymi pracownikami w Recepcji OSiR w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.