Boisko ma wymiary 105m x 68m i nawierzchnię ze sztucznej trawy. Przy boisku znajdują się trybuny na 100 miejsc siedzących dla widzów. Boisko dysponuje sztucznym oświetleniem, które pozwala na prowadzenie rozgrywek również w godzinach wieczornych. Na boisku odbywają się rozgrywki klubowe oraz turnieje.
Informacje i rezerwacja:
tel. 84 677 54 62
tel. 84 677 54 64
tel. 84 677 54 60
e-mail: imprezy@osir.zamosc.pl