Nawierzchnia: trawa naturalna. 8000 miejsc siedzących.

Wyposażony w pełnowymiarową bieżnię oraz urządzenia do L.A. z nawierzchnią syntetyczną „Conipur M”.

Na stadionie odbywa się wiele imprez sportowo-rekreacyjnych. Jest miescem rozgrywania meczy ligowych, turniejów sportowych.

Kontakt:
tel. 84 677 54 62
tel. 84 677 54 60

zawody LA z elektroniką   / 1 godz. zeg. 400,-zł
zawody LA bez elektroniki / 1 godz. zeg. 300,-zł
trening na bieżni / 1 godz. zeg. 105,-zł
zajęcia lekcyjne na bieżni 1 klasa/45 min 50,-zł
trening kluby na bieżni/ 60 min 50,-zł
trening na płycie głównej / 1 godz 250,-zł
mecz p.nożnej biletowany / 1 mecz z monitoringiem

mecz p.nożnej niebiletowany / 1 mecz

700,-zł

250,-zł