OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+ w ZAMOŚCIU

Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Zamościu prowadzi nabór chętnych osób do Dziennego Domu Senior+.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Zamość nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ i ich aktywizacjia społeczna jak i profilaktyka zdrowotna. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie.

Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

Pełny zakres świadczeń Dziennego Domu Senior+ obejmuje:
– 8 godzinny pobyt,
– jeden ciepły posiłek,
– pomoc wykwalifikowanych pracowników,
– terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych i pamięci,
– warsztaty kulinarne,
– szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą,
– realizacje potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim (m.in. pikniki, wycieczki, imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe, zajęcia biblioteczne, spotkania z kulturą, wyjścia do kina, muzeum),
– możliwość korzystania z komputera i internetu,
– pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Senior+ jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XII/131/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015r..
Nabór dokumentów rekrutacyjnych od chętnych uczestników potrwa od 9 listopada 2015r. do odwołania.

Regulamin rekrutacji i udziału:

regulamin dziennego domu senior+

Wymagane dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

wniosek o przyjecie – ddsw
kwestionariusz osobowy – ddsw

(Wydrukowany kwestionariusz i wniosek mogą również Państwo pobrać osobiście w siedzibie Dziennego Domu Senior+, ul. Królowej Jadwigi 8 w godz. 8:00 – 16:00).

Szczegółowe informacje:
Dzienny Dom Senior+ w Zamościu
ul. Królowej Jadwigi 8
tel. 84 538 70 14
e-mail: senior@osir.zamosc.pl