Sala ma powierzchnię ok. 190m². Budynek jest powiązany funkcjonalnie z istniejącym zapleczem sanitarno-szatniowym do hali tenisowej.
Z sali korzystają szkoły w ramach ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz kluby sportowe trenujące sztuki i sporty walki. W wolne godziny z obiektu mogą korzystać podmioty komercyjne.
Informacje i rezerwacja:
tel. 513 776 517
e-mail: silownia@osir.zamosc.pl