Opis sali mat

jednostka treningowa / 1godz. 60,00zł
jednostka treningowa / 1,5 godz. 80,00zł