Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” – sprawdzian „NUREK”

W tym tygodniu odbyły się kolejne już sprawdziany pod nazwą „NUREK”. Dzieci uczestniczące w Zamojskim Programie Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” ze szkół podstawowych, miały za zadanie przepłynięcie odcinka 25 metrów samymi nogami, z wykorzystaniem sprzętu wypornościowego tj. deski lub makaronu. Wszyscy dzielnie wykonali założenia programowe i zaliczyli postawione przed nimi zadanie. Kolejnym testem sprawdzianu „NUREK” było nurkowanie do dna basenu przy pomocy żerdzi pływackiej. Z tym zadaniem również nie było żadnych problemów. Na koniec adepci naszego programu „Umiem Pływać” próbowali skoków z asekuracją , do wody na głębokości 180 cm. Po egzaminie za dobre wyniki i dla rozluźnienia, wszyscy uczestnicy sprawdzianu , udali się na zjeżdżalnie wodną.

Opr./Foto: Robert Sz., Tadeusz L.