Program Powszechnej Nauki Pływania – „Umiem Pływać” 2018r.

Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć  nauki pływania w 2018r. dla 300 uczniów klas I-III z 5 Szkół Podstawowych z terenu Miasta Zamość.  W pierwszej kolejności będą wybierane dzieci ze szkół nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej w ramach zajęć wychowania fizycznego. Najważniejszą przesłanką do udziału w programie będzie chęć podjęcia aktywności fizycznej w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania – „ Umiem Pływać”.
Operatorem Ministerialnego programu będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, który posiada doświadczenie w realizacji nauki pływania.
Do głównych założeń Programu należą:
– upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
– nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
– profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad podstawy,
– zapobieganie zjawiskom patologii społecznych , poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
– efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej – Krytej Pływalni OSIR,
– edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Głównym celem całego projektu jest zapewnienie uczestnikom możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływackich oraz zachęcenie dzieci do uprawiania dyscypliny sportu jaką jest pływanie, aż po doskonalenie swoich umiejętności w Klubie Sportowym „Orka”. Zajęcia pływackie rozpoczną się od 12 marca 2018r. i będą prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów nauki pływania.


                                                                                                                                                                                                                                        

Program „Umiem pływać” 2018r. –  dofinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki  z zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Robert Sz.