Program Powszechnej Nauki Pływania – sprawdzian „RYBKA”

Jesteśmy po pierwszej fazie (5 godz.) Programu Powszechnej Nauki Pływania ” Umiem Pływać”. Obecność dzieci na zajęciach była wysoka. W tym miejscu należą się duże słowa podziękowania rodzicom , opiekunom i dyrekcji szkół uczestniczących w Programie. Bez ich zaangażowania nie byłoby takich wyników. W dniu 10.04.2018 roku zostały przeprowadzone sprawdziany na I stopień – RYBKA. Każdy z uczestników zajęć musiał wykonać następujące elementy:
1. Wdech-bezdech- wydech w każdej fazie – łączone 3-5 powtórzeń.
2. Wykonanie tzw. „meduzy” na piersiach i grzbiecie – przez 10 sekund.
Z przyjemnością informujemy, że wszyscy uczestnicy zajęć zaliczyli „Rybkę” co świadczy o dobrej pracy naszych instruktorów i pojętnych uczniach.

opr. Tadeusz L.