Praca dla Ratownika Wodnego w sezonie letnim 2017r.

Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8, zatrudni osoby na stanowisku – RATOWNIK WODNY nad Zalewem Miejskim w Zamościu.

Wymagania:
–    uprawnienia ratownika wodnego,
–  aktualne członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania zadań ratownictwa wodnego (wykaz MSW zgodnie z art.12 ust 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj. Dz.U. 2016 poz. 656),
– ważne (aktualne) zaświadczenie o ukończeniu  kursu w zakresie udzielania  kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP),
–   stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
–   pełną zdolność do czynności prawnych,
–   sumienność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

Opis pracy:
·         nadzór i dbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli,
·         uczestnictwo w akcjach ratunkowych, udzielanie pierwszej pomocy,
·         dbanie o sprzęt wodny i urządzenia,
·         przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa,
·         egzekwowanie przestrzegania obowiązujących regulaminów.

Oferujemy:
–    praca na Zalewie Miejskim w Zamościu,
–    pracę na umowę zlecenie.

Po zakończeniu sezonu istnieje możliwość dalszej współpracy jako Ratownik Wodny w Krytej Pływalni OSiR w Zamościu.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny (podanie o pracę), CV (życiorys z uwzględnieniem kwalifikacji ).
Dokumenty można składać w:
– Sekretariacie –  OSIR w Zamościu,  ul. Królowej Jadwigi 8,
– Administracji – Krytej Pływalni OSIR, ul. Zamoyskiego 62 a.