Pokoje gościnne OSiR stanowią alternatywę finansową dla hoteli w centrum, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu turystycznego. Ośrodek dysponuje bazą 20 pokoi 2, 3, 4, 5 i 6-os. dla 78 os., w tym 20 pokoi z łazienkami. Ponadto 15 pokoi przystosowanych jest dla osób niepełnosprawnych. Na terenie ośrodka znajduje się nowoczesna siłownia i hala tenisowa, stadion, boiska wielofunkcyjne, treningowe, ze sztuczną murawą. W niewielkiej odległości znajdują się także korty tenisowe, park linowy, zalew miejski oraz tor gokartowy. Ok. 4 km od ośrodka znajduje się Kryta Pływalnia. Na terenie ośrodka funkcjonuje bar oraz restauracja, serwujące dania kuchni polskiej.

Kontakt:
tel. 84 677 54 60

Załącznik do zarządzenia nr 17/2018
Dyrektora OSiR w Zamościu
z dnia 23.03.2018 r.

REGULAMIN POKOI GOŚCINNYCH OSiR w ZAMOŚCIU

§ 1
PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin pokoi gościnnych OSiR w Zamościu (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie pokoi gościnnych OSiR
i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez złożenie podpisu na karcie meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, bądź całej należności za pobyt w pokojach gościnnych OSiR. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie pokoi gościnnych OSiR.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w pokojach oraz stronie internetowej www.osir.zamosc.pl.

§ 2
DOBA HOTELOWA

1. Pokój gościnny wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 12:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. Pokoje gościnne OSiR uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
4. Pokoje gościnne OSiR zastrzegają sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu
w przypadku wcześniejszej rezerwacji zajmowanego pokoju przez innego gościa lub nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt, a także w przypadku Gości nie przestrzegających regulaminu, bądź jego rażącego naruszenia.

§ 3
REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na karcie meldunkowej.
2. Goście nie mogą udostępniać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres,
za który uiścili należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane w pokoju mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym
od godziny 7:00 do godziny 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek zgłoszenia dodatkowych osób przebywających w pokoju i uiszczenia stosownej opłaty.
4. Pokoje gościnne OSiR mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu pokoi gościnnych lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników pokoi gościnnych OSiR lub innych osobach przebywających w pokojach.
5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, pokoje gościnne OSiR nie zwracają opłaty za daną dobę hotelową.
6. Pokoje gościnne zastrzegają sobie prawo:
– pobierania zaliczki za planowany pobyt,
– pobierania pełnej opłaty za cały pobyt Gościa w momencie zameldowania w pokojach gościnnych OSiR lub przedłużenia przez niego pobytu.

§ 4
USŁUGI

1. Pokoje gościnne OSiR odpowiadają warunkom dla obiektów niekategoryzowanych (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych Dz.U. z 2014, poz. 196 ze zm.)
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Pokoje gościnne OSiR mają obowiązek zapewnić Gościom:
– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji
o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez pokoje gościnne OSiR,
– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw podczas nieobecności Gościa,
a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
– w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte – w miarę posiadanych możliwości – zamianę pokoju lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
4. Dodatkowo na życzenie Gościa, świadczone są nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
– budzenie o wyznaczonej godzinie,
– zamawianie taksówki.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie pokoi gościnnych OSiR pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych pokoi gościnnych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, pokoje gościnne OSiR mogą odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pokoi gościnnych OSiR, uregulowania należności
za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia miejsca pobytu w OSiR.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
6. Opłata za zgubienie klucza wynosi 30 PLN.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ POKOI GOŚCINNYCH OSiR

1. Pokoje gościnne OSiR ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Parking pojazdów jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Gość pozostawiający pojazd
na parkingu zobowiązany jest go zabezpieczyć w odpowiedni sposób. Nie przyjmujemy
na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu OSiR czy poza terenem Ośrodka.

§ 7
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres za dodatkową opłatą.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy Recepcja OSiR przechowa powyższe przedmioty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 8
CISZA NOCNA

1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
2. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób. Pokoje gościnne OSiR mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę lub też zaprzestać świadczenia usług i zażądać opuszczenia pokoi.

§ 9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W Ośrodku istnieje zakaz wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów asystentów.
2. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
3. W pomieszczeniach OSiR obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych (ustawa z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Dz.U. 1996.10.56 ze zm.).
4. Gość akceptuje i wyraża zgodę na poniższą informację: Zgodnie z art. 24.1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.)
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość
b) Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu dokonania meldunku
i wykonania usług hotelarskich świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zamościu, a których jest Pan/ Pani strona
c) Osobie, której dane dotyczą przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do ich treści,
ich uzupełnienia i poprawienia
d) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane nieuprawnionym podmiotom zewnętrznym
e) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z usługi hotelarskiej.
5. Zakazuje się prowadzenia na terenie OSiR akwizycji i sprzedaży obnośnej.

Życzymy udanego pobytu!
Dyrekcja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu