Pokazy Zamojskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu składa serdeczne podziękowania Ratownikom Zamojskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, za aktywny udział przy organizacji Zamojskiego Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”, organizowanego od marca do czerwca 2018r.
Dzięki zaangażowaniu Ratowników Zamojskiego WOPR było możliwe przeprowadzenie wielu szkoleń, pogadanek oraz pokazów udzielania pierwszej pomocy w trakcie wiosennej edycji Programu „Umiem Pływać”.
To Ratownicy Zamojskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pomagali instruktorom w bezpiecznym prowadzeniu zajęć organizowanych w Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”.
Mam nadzieję , ze nasza współpraca w jesiennym etapie Programu będzie układała się równie pomyślnie i kolejne dzieci będą mogły liczyć na szkolenia oraz pokazy związane z bezpiecznym korzystaniem z akwenów wodnych.