Pokazy udzielania pierwszej pomocy w ramach jesiennej edycji Programu „Umiem Pływać”.