Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu jest komunalnym zakładem budżetowym powołanym do wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz wykonywania zadań w zakresie informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego.

Do zakresu działania Ośrodka należy:

  • realizacja wszelkich zadań i usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej przy współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu,

  • udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej dla klubów sportowych, organizacji kultury fizycznej, innych organizacji społecznych i zawodowych, osób fizycznych,

  • prowadzenie działalności reklamowej z zakresu działalności ośrodka,

  • właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie swego działania,

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka,

  • wykonywanie zadań w zakresie informacji turystycznej oraz obsługi ruchu turystycznego,

  • prowadzenie innej działalności celem pozyskiwania środków na prowadzenie i rozszerzanie działalności Ośrodka.