Majowa Strefa Sportu i Zabawy w OSiR (fotorelacja)