Kurs Młodszego Ratownika WOPR

Szanowni Klienci – informujemy , że pod koniec stycznia 2018r. oraz podczas „Ferii Zimowych 2018r.” w Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu odbędą się kursy na pierwszy stopień – Młodszego Ratownika WOPR, jest to wstęp do dalszego szkolenia i uzyskania pełnego stopnia zawodowego uprawniającego do wykonywania pracy jako – RATOWNIK WODNY. Organizatorem kursu jest WOPR w Zamościu.
Warunkiem przystąpienia do kursu jest :
– ukończony 12 rok życia,
– posiadanie karty pływackiej ,
– ważna legitymacja członkowska WOPR,
– zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie,
– pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w kursie ( w przypadku osoby niepełnoletniej).

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018r.

Zapisy oraz bliższych informacji udziela biuro Rej. WOPR w Zamościu, ul. Zamoyskiego 62 A – I piętro ( Kryta Pływalnia OSiR), w godzinach: poniedziałek 11 – 17, od wtorku do piątku 9 – 15 oraz telefonicznie 84 639 14 57 lub 504 910 919, e-mail: woprzamosc@wp.pl

Robert Sz.