Jesienny sprawdzian DELFINEK

Z końcem listopada 2018 roku zakończyliśmy cały cykl zajęć Zamojskiego Programu Powszechnej Nauki Pływania – ,,Umiem Pływać”. Ostatnim punktem programu był sprawdzian IV na stopień – DELFINEK
Uczestnicy Programu wykonywali następujące zadania.
1.Przepłynięcie dystansu 25 m kraulem na grzbiecie bez przyborów i przyrządów wypornościowych.
2.Skok do wody głębokiej, wypłynięcie obrócenie się na plecy i dopłynięcie do wyznaczonego miejsca, wyłowienie zabawki z dna pływalni.

Po zaliczeniu, instruktorzy przeprowadzili zajęcia w formie pogadanki na temat bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielili pokazu pierwszej pomocy.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorom Szkół, Opiekunom, Instruktorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Programu „Umiem Pływać” w całej edycji w 2018 roku.
Mamy nadzieję , że w 2019 roku również będziemy realizować program dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Zamość oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.