IV Etap – Bieg Pokoju (fotorelacja, komunikat)

IV Etap – XXX Jubileuszowego Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Kryterium Uliczne im. Lucjana Ksykiewicza 15 km

Attachments