log

 

wigo1OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR-WIGOR w ZAMOŚCIU
 

Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Zamościu prowadzi nabór chętnych osób do Dziennego Domu Senior-WIGOR.

 

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Zamość nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ i ich aktywizacjia społeczna jak i profilaktyka zdrowotna. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie.

Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-WIGOR dofinansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015-2020.

Pełny zakres świadczeń Dziennego Domu Senior-WIGOR obejmuje:
- 8 godzinny pobyt,
- jeden ciepły posiłek,
- pomoc wykwalifikowanych pracowników,
- terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych i pamięci,                                                                             
- warsztaty kulinarne,
- szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą,
- realizacje potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim (m.in. pikniki, wycieczki, imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe, zajęcia biblioteczne, spotkania z kulturą, wyjścia do kina, muzeum),
- możliwość korzystania z komputera i internetu,
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Senior–WIGOR jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XII/131/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR prowadzonym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8.
Nabór dokumentów rekrutacyjnych od chętnych uczestników potrwa od 9 listopada 2015r. do odwołania.

 
Regulamin rekrtuacji i udziału:

 pdf.pngregulamin dziennego domu senior wigor.pdfWymagane dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
   
 pdf.pngwniosek o przyjcie - ddsw.pdf
  pdf.pngkwestionariusz osobowy - ddsw.pdf

(Wydrukowany kwestionariusz i wniosek mogą również Państwo pobrać osobiście w siedzibie OSiR w Zamościu, ul. Królowej Jawigi 8, pok. nr. 14 w godz. 07:30 – 15:30).

Szczegółowe informacje:
Dział Sportu i Organizacji Imprez
OSiR Zamość pok. 14
tel. 84 677 54 62

logo senior 1

 

bip LOGO BIEG wigor Puchar Roztocza

or Map