I Etap – Bieg Pokoju (fotorelacja, komunikat)

Za nami I Etap – XXX Jubileuszowego Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Zamość – Zwierzyniec 35km

Attachments