Egzamin „Rybka” w ramach Programu PNPŁ „Umiem pływać” 2021

Jesteśmy po pierwszym, pięciogodzinnym cyklu programu nauki pływania – ,,Umiem pływać”. Cieszy nas wysoka frekwencja na zajęciach, za którą dziękujemy rodzicom, opiekunom i dyrekcji szkół,  uczestniczących w Programie. Bez  Państwa zaangażowania nie byłoby tak pozytywnych wyników osiągniętych  przez uczestników naszych  zajęć. Na początku października  2021 roku   zostały przeprowadzone sprawdziany na I stopień nauki pływania – RYBKA. Każdy z uczestników wykonywał następujące zadania: 1. Wdech-bezdech-wydech w każdej fazie zaznaczenie-łączone 3-5 powtórzeń.2. Wykonanie tzw. ,,meduzy” na piersiach i grzbiecie ( przez 10 sekund ).

Z przyjemnością informujemy, że wszyscy uczestnicy zajęć pozytywnie zdali sprawdzian I stopnia – Rybka. Wyniki świadczą o dobrej pracy naszych instruktorów i zaangażowaniu uczniów.