Dobre uzależnienie – Sportowe Wakacje 2022 – ZAPISY

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu zaprasza najmłodszych mieszkańców miasta do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych. W ramach tego projektu w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowane będą zajęcia w następujących dyscyplinach: nauka pływania, gry i zabawy ruchowe, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. Ważnym punktem programu ,,Dobre uzależnienie – sportowe wakacje 2022” będą zajęcia wychowawczo-profilaktyczne oraz wycieczki edukacyjno–poznawcze: ZOO, Park trampolin „Fort Jump”.

ADRESACI PROJEKTU:
▪ Dzieci i młodzież od 9 do 13 lat (2013 r.-2009 r.) z terenu Miasta Zamość.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
▪ Miejsce zameldowania – Zamość
▪ Deklaracja obecności w całym turnusie

TERMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ:
▪ I turnus: 25 – 29.07.2022 r.
▪ II turnus: 01 – 05.08.2022 r.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
▪ Pierwsze zajęcia (25.07.2022 r. – I Turnus, 01.08.2022 r. – II Turnus): zbiórka w holu głównym Krytej Pływalni OSiR w Zamościu, ul. Zamoyskiego 62A, godz. 9.30.

ZAPISY:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
Recepcja OSiR, ul. Królowej Jadwigi 8
tel. 84 677 54 60

Projekt pn. „Dobre uzależnienie – sportowe wakacje 2022” dofinansowany ze środków Miasta Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
pn. „Dobre uzależnienie – sportowe wakacje 2022 r.”

25-29 LIPIEC 2022 r.
I turnus

25.07.2022
poniedziałek
ZBIÓRKA – spotkanie organizacyjne: Kryta Pływalnia (sala fitness)
ul. Zamoyskiego 62A godz. 09:30

Zajęcia z zakresu nauki pływania – 2 godziny (I i II grupa) 10.00-12.00
Wyżywienie i czas wolny – basen, sala fitness
TRANSPORT: basen  OSiR
Gry i zabawy – 2 godziny (I i II grupa) 13.00–15.00

26.07.2022
wtorek
I grupa
Zajęcia z zakresu nauki pływania – 2 godziny – 10.00-12.00
Wyżywienie i czas wolny – basen, sala fitness (godz. 12.00-13.00)
Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa nad wodą – 13.00-15.00

II grupa
Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa nad wodą 10.00-12.00
Wyżywienie i czas wolny – basen, sala fitness (godz. 12.00-13.00)
Zajęcia z zakresu nauki pływania – 2 godziny – 13.00-15.00

27.07.2022
środa
Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego – godz. 10.00-15.00
(zbiórka i odbiór dzieci – parking przy ZOO)
Wyżywienie – suchy prowiant

28.07.2022
czwartek
I grupa
Zajęcia z zakresu nauki pływania – 2 godziny 10.00-12.00
Wyżywienie i czas wolny – basen, sala fitness (godz. 12.00-13.00)
Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne – 2 godziny 13.00-15.00

II grupa
Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne – 2 godziny 10.00-12.00
Wyżywienie i czas wolny – basen, sala fitness (godz. 12.00-13.00)
Zajęcia z zakresu nauki pływania – 2 godziny 13.00-15.00

29.07.2022
piątek Wycieczka do Parku Trampolin „Fort Jump” Zamość – godz.10.00-12.00
TRANSPORT: park trampolin  basen
Wyżywienie i czas wolny – basen, sala fitness (godz. 12.00-13.00)
Zajęcia z zakresu nauki pływania – 2 godziny (I i II grupa) 13.00-15.00

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
pn. „Dobre uzależnienie – sportowe wakacje 2022 r.”

01-05 SIERPIEŃ 2022 r.
II turnus

01.08.2022
poniedziałek
ZBIÓRKA – spotkanie organizacyjne: Kryta Pływalnia (sala fitness)
ul. Zamoyskiego 62A godz. 09:30

Zajęcia z zakresu nauki pływania – 2 godziny (I i II grupa) 10.00-12.00
Wyżywienie i czas wolny – basen, sala fitness
TRANSPORT: basen  OSiR
Gry i zabawy – 2 godziny (I i II grupa) 13.00–15.00

02.08.2022
wtorek
I grupa
Zajęcia z zakresu nauki pływania – 2 godziny – 10.00-12.00
Wyżywienie i czas wolny – basen, sala fitness (godz. 12.00-13.00)
Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa nad wodą – 13.00-15.00

II grupa
Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa nad wodą 10.00-12.00
Wyżywienie i czas wolny – basen, sala fitness (godz. 12.00-13.00)
Zajęcia z zakresu nauki pływania – 2 godziny – 13.00-15.00

03.08.2022
środa
Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego – godz. 10.00-15.00
(zbiórka i odbiór dzieci – parking przy ZOO)
Wyżywienie – suchy prowiant

04.08.2022
czwartek
I grupa
Zajęcia z zakresu nauki pływania – 2 godziny 10.00-12.00
Wyżywienie i czas wolny – basen, sala fitness (godz. 12.00-13.00)
Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne – 2 godziny 13.00-15.00

II grupa
Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne – 2 godziny 10.00-12.00
Wyżywienie i czas wolny – basen, sala fitness (godz. 12.00-13.00)
Zajęcia z zakresu nauki pływania – 2 godziny 13.00-15.00

05.08.2022
piątek Wycieczka do Parku Trampolin „Fort Jump” Zamość – godz.10.00-12.00
TRANSPORT: park trampolin  basen
Wyżywienie i czas wolny – basen, sala fitness (godz. 12.00-13.00)
Zajęcia z zakresu nauki pływania – 2 godziny (I i II grupa) 13.00-15.00