Eco Family Bike Tour Zamość 2018 (fotorelacja)
W sobotę, 23 czerwca odbył się rajd rowerowy Eco Family Bike Tour Zamość 2018. Celem rajdu była popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, promocja walorów turystyczno–krajoznawczych Miasta Zamość oraz propagowanie postaw pro ekologicznych. Organizatorem Miasta Zamość był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu oraz Biuro Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej UM Zamość.
Program  „Umiem Pływać” –  Sprawdzian  DELFINEK
W dniu 12.06.2018 roku zakończyliśmy wiosenny cykl zajęć nauki pływania ,,Umiem Pływać”. Programem tym objęto 150 dzieci z klas I-III pięciu zamojskich szkół, SP nr : 2, 3, 6 ,7, 8. Ostatnim punktem programu był sprawdzian IV na stopień – DELFINEK Uczestnicy Programu wykonywali następujące zadania. 1.Przepłynięcie dystansu 25 m kraulem na grzbiecie bez przyborów
Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” – sprawdzian „NUREK”
W tym tygodniu odbyły się kolejne już sprawdziany pod nazwą „NUREK”. Dzieci uczestniczące w Zamojskim Programie Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” ze szkół podstawowych, miały za zadanie przepłynięcie odcinka 25 metrów samymi nogami, z wykorzystaniem sprzętu wypornościowego tj. deski lub makaronu. Wszyscy dzielnie wykonali założenia programowe i zaliczyli postawione przed nimi zadanie. Kolejnym testem sprawdzianu
Zamojski Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” – sprawdzian „Foka”
Informujemy, że obecnie wszystkie dzieci są po 10 godzinach zamojskiego Programu Powszechnej Nauki Pływania ,,Umiem Pływać”. Nasi kursanci zaliczali i sprawdzali swoje umiejętności na II stopniu sprawdzianu pod nazwą: FOKA Podczas sprawdzianu musieli wykonać następujące zadania: – wykonać poślizg na piersiach i grzbiecie z zaznaczoną fazą szybowania, – wykonać proste skoki do wody z wypłynięciem
XIII Międzynarodowe Zawody Pływackie „Puchar Roztocza 2018”
W dniach 21-22 kwietnia 2018r. pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość , odbyły się Międzynarodowe Zawody Pływackie „ Puchar Roztocza 2018”. W zawodach uczestniczyło około 250 zawodniczek i zawodników z 19 klubów sportowych z : Ryk, Kozienic, Bełchatowa, Świdnika, Międzyrzeca Podlaskiego, Lublina, Torunia, Chełma, Biłgoraja, Bochni, Kraśnika, Białej Podlaskiej, Puław, Krasnegostawu, Warszawy a także z Ukrainy
Program Powszechnej Nauki Pływania – sprawdzian „RYBKA”
Jesteśmy po pierwszej fazie (5 godz.) Programu Powszechnej Nauki Pływania ” Umiem Pływać”. Obecność dzieci na zajęciach była wysoka. W tym miejscu należą się duże słowa podziękowania rodzicom , opiekunom i dyrekcji szkół uczestniczących w Programie. Bez ich zaangażowania nie byłoby takich wyników. W dniu 10.04.2018 roku zostały przeprowadzone sprawdziany na I stopień – RYBKA.
Zamojski Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” 2018r.
Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć nauki pływania -„Umiem pływać” w 2018r. dla 300 uczniów klas I-III z 5 Szkół Podstawowych z terenu Miasta Zamość. W pierwszej kolejności wybrane zostały dzieci ze szkół nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej w ramach zajęć wychowania fizycznego. Najważniejszą przesłanką do udziału w programie
Komunikat końcowy – Bieg Tropem Wilczym
W minioną niedzielę, 4 marca na stadionie OSiR odbył się Bieg Tropem Wilczym 2018. Uczestnicy biegu oddali hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963. Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest Fundacja Wolność i Demokracja. Organizatorem lokalnym Miasta Zamość był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu oraz KS Agros Zamość. Do biegu zgłosiło się łącznie
Gramy dla Franka (fotorelacja)
4 marca w hali OSiR Zamość odbył się Charytatywny Turniej w BUBBLE FOOTBAL – Gramy dla Franka. Podczas turnieju zbierane były fundusze na leczenie Franka Kalinowskiego. Franek urodził się z wrodzoną wadą serca. Ta wada doprowadziła do niewydolności krążenia i zatrzymania całej akcji serca, przez co doszło do ciężkiego niedotlenienia mózgu. W swoim krótkim życiu
Strona 1 z 3123