W pobliżu zalewu znajduje się 5 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej

Kontakt:
tel. 84 677 54 64
tel. 84 677 54 62
tel. 84 677 54 60

mecz p. nożnej na boisku „ za Łabuńką”, obok Rotundy / 1 mecz 250 zł
kolejny mecz p. nożnej 180 zł
trening na boisku „za Łabuńką”, obok Rotundy / (jednostka treningowa 90 min.) 170 zł