W pobliżu zalewu znajduje się 5 boisk do piłki nożnej o wymiarach 68m x 150m z murawą z trawy naturalnej. Na obiekcie organizowane są liczne imprezy sportowe i rekreacyjne, pikniki oraz mecze i turnieje piłkarskie.
Informacje i rezerwacja:
tel. 84 677 54 64
tel. 84 677 54 62
tel. 84 677 54 60
e-mail: imprezy@osir.zamosc.pl

mecz p. nożnej na boisku „ za Łabuńką”, obok Rotundy / 1 mecz 250 zł
kolejny mecz p. nożnej 180 zł
trening na boisku „za Łabuńką”, obok Rotundy / (jednostka treningowa 90 min.) 170 zł